background
Powrt do strony gwnej.
image1 image2 image3

SPRAWOZDANIE

 

Projekt został finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowany w ramach zadania nr.1: upowszechnianie sportów zimowych. Organizatorem tej akcji był Uczniowski Klub Żeglarski działający przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu. Koordynatorem projektu oraz wychowawcą była Ewelina Siwik-Wójtowicz. Zajęcia odbywały się w Wiosce Narciarskiej Wiartel. Głównym celem zadania była promocja sportów zimowych, zdobycie umiejętności jazdy na nartach biegowych oraz zabezpieczenie dzieciom w wieku szkolnym czasu wolnego. Projekt rozpoczął się 21 stycznia 2013 roku.  Uczestnikami  zadania byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych z terenu gminy Pisz. Zapewniony był transport(autobus), który podjeżdżał pod wskazane przez uczestników szkoły , zawoził w miejsce zajęć oraz odwoził w miejsce powrotne. W okresie ferii zimowych tj.: od 21-01-2013r. do 03-02-2013r. zajęcia odbywały się codziennie dla 50 uczestników projektu. Kolejne zajęcia odbywały się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych, w których brała udział 25-osobowa grupa.

 Warunkiem uczestnictwa w programie było dostarczenie zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy zostali wyposażeni w niezbędny komplet sprzętu oraz objęci fachową  obsługą instruktorską. Zajęcia rozpoczynały się zbiórką oraz sprawdzaniem obecności.  Zadaniem wychowawcy było również prowadzenie dokumentacji dla każdej grupy w formie dziennika. Zanim przystąpiono do zajęć z nauki jazdy na nartach biegowych uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa oraz regulaminem obowiązującym na szlakach narciarskich. Każdy uczestnik w okresie realizacji projektu był objęty ubezpieczeniem.  Po zajęciach dzieci i młodzież miały zapewnioną gorącą  herbatę,  zupę oraz komfortowe warunki w czasie pobytu w Wiartlu. W zajęciach brały również udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzonkach.

Zajęcia z zakresu narciarstwa biegowego cieszyły się dużym zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. Chętnie uczestniczyły w zajęciach oraz deklarowały swoje uczestnictwo w następnym roku. Nabyły również szeroką wiedzę oraz praktykę w tej dziedzinie sportu, którą zaprezentowali biorąc udział w „X Piskich Biegach Narciarskich” organizowanych 22 lutego br. przez PMOS Pisz. Miejscem zawodów była oczywiście Wioska Narciarska Wiartel. Umiejętności, które nabyły uczestnicząc w zajęciach zaowocowały wysokimi osiągnięciami ww. zawodach.

 

Sprawozdanie sporządziła

Ewelina Siwik-Wójtowicz

PMOS Pisz

2021  PMOS Pisz  globbersthemes joomla template