background
Powrt do strony gwnej.
image1 image2 image3

Pisz, dnia 27-08-2012r.

 

Sprawozdanie z przebiegu akcji

„Wakacje pod Żaglami”

w roku 2013

 

            Organizatorem akcji „Wakacje pod Żaglami” był Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu. Zajęcia odbywały się w czasie ferii wakacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Uczestnikami zajęć były dzieci w wieku szkolnym. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 01 lipca 2013r., a zakończyły się 23 sierpnia 2013r. Na zajęcia uczęszczało 140 osób, co było powodem podzielenia dzieci na dwie grupy- młodszą i starszą. Wychowawcą grupy starszej w wieku od 10-15 lat była Ewelina Siwik – Wójtowicz, opiekunami tej grupy byli również Piotr Andrzejczyk i Marcin Gromadzki. Wychowawcą grupy młodszej w wieku 7-9 lat była Magdalena Szewczyk, opiekunami byli Agnieszka Żebrowska, Agnieszka Pisarska i Łukasz Korzep.

Wychowawcy i opiekunowie grup zapoznali się ze swoimi obowiązkami i podpisali stosowne deklaracje.

Raz w tygodniu był przygotowywany plan tygodniowy zajęć i podawany do publicznej informacji. Zajęcia prowadzone były zgodnie z planem. Dopuszczano zmiany w planie z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Na pierwszych zajęciach uczestnicy akcji i ich rodzice zostali poinformowani o regulaminie i zasadach obowiązujących w obiekcie.

Codzienne zajęcia rozpoczynały się o godz. 10.00 zbiórką uczestników oraz sprawdzaniem listy obecności, którą przygotowywano raz w tygodniu na podstawie podpisanych przez prawnych opiekunów deklaracji dotyczących uczestnictwa dzieci w akcji. Podpisane również zostało oświadczenie rodziców odnośnie obowiązku zabezpieczenia bezpieczeństwa dziecka w drodze pomiędzy bazą PMOS Pisz, a domem.

Podczas ferii wakacyjnych dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, takich jak:

1.      Gry sportowe: mini piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa, piłka koszykowa.

2.      Konkursy, turnieje.

3.      Zajęcia sportowe na orliku.

4.      Tenis stołowy.

5.       Nauka pływania.

6.      Rejs statkiem „Smętek” po jeziorze Roś.

7.      Przejażdżka skuterem wodnym i na kanapie

8.      Rejsy po jeziorze Roś i rzece Pisa.

9.      Gry dydaktyczne, kalambury, krzyżówki,itp.

10.  Quizy i zabawy na tablicy interaktywnej.

11.  Budowanie szałasów.

12.  Zajęcia kulinarne.

13.  Zabawa nad jeziorem Roś (plaża miejska)

14.  Nauka wiosłowania.

15.  Spływ kajakowy.

16.  Gry i zabawy ruchowe.

17.  Zabawy ze śpiewem.

18.  Wycieczki rowerowe.

 

Podczas spływów kajakowych oraz w trakcie rejsów po jeziorze Roś korzystano z pomocy instruktorów:

1. Józef Knyżewski

2. Mariusz Niedźwiedzki

 

PMOS otrzymał darowiznę w kwocie 500 zł na rzecz dzieci uczestniczących w akcji „Wakacje pod Żaglami” od Nadleśnictwa Pisz. Pomoc finansową wykorzystano w czasie ferii wakacyjnych, tj. lipiec-sierpień 2013r. na:

1.      Dofinansowanie na przejazd autobusem do Iznoty i Kadzidłowa (młodsza grupa)

2.      Dofinansowanie wyjazdu do Władysławowa (starsza grupa) 

Dzięki pomocy głównego darczyńcy p. Roberta Trąbki, uczestnicy akcji mieli zapewnione dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki. Młodsza grupa była 21.08.2013 na wycieczce w Iznocie i Kadzidłowie, natomiast grupa starsza w dniach 12-15.08.2013 wypoczywała we Władysławowie.

 W wycieczce do Iznoty i Kadzidłowa brało udział 21 uczestników. Opiekę sprawowali:

1. Joanna Czaplicka- kierownik wycieczki

2. Agnieszka Żebrowska

3. Agnieszka Pisarska

4. Łukasz Korzep

 

W wycieczce do Władysławowa brało udział 16 uczestników. Opiekę sprawowali:

1. Ewelina Siwik – Wójtowicz – kierownik wycieczki

2. Marcin Gromadzki

3. Piotr Andrzejczyk

 

Uczestnicy obu wycieczek zostali ubezpieczeni. Sporządzono karty wycieczek oraz listę uczestników wyjazdu. Kierownicy wycieczek podpisali oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Zakończenie akcji wakacyjnej odbyło się 23.08.2013r. na terenie Ośrodka, na które zaproszono wszystkich uczestników oraz darczyńcę - Nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Odbył się pokaz artystyczny, w którym występowały dzieci uczestniczące w półkoloniach. Na zakończenie miał miejsce wspólny grill oraz poczęstunek. Również ksiądz Jan Makowski – proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa wspomagał finansowo akcję.

Dzieci uczestniczące w akcji wykazały duże zainteresowanie zajęciami i zadeklarowały chęć uczestnictwa na następny rok.

Link do galerii zdjęć Wakacje Pod Żaglami 2013 KLIK

Link do galerii zdjęć Zakończenie Wakacji Pod Żaglami 2013 KLIK

 

2021  PMOS Pisz  globbersthemes joomla template